Wat doen we?

Elk kind is anders en groeit op in een unieke omgeving. We beginnen dus steeds met één of meerdere kennismakingsgesprekken met ouders en kind. We bekijken samen met ouders wat goed loopt en welke de zorgen en vragen zijn thuis, in de crèche en/of op school. Zo maken we een eerste inschatting van de ontwikkeling van het kind in zijn gezin.

Soms kunnen we hierna onmiddellijk een behandeling starten. In andere gevallen is het belangrijker om eerst uitgebreider onderzoek te doen. Dat kan bijvoorbeeld door spelobservaties, ontwikkelings- en gezinsgesprekken, observatie op de crèche of op school. Bij vragen over motorische ontwikkeling, taalontwikkeling of zorgen op medisch-lichamelijk vlak, verwijzen wij door naar collega's die daarin gespecialiseerd zijn.

De behandelingen die wij zelf kunnen aanbieden zijn:
● ouderbegeleiding
● psycho-educatie
● ouder-kind therapie
● gezinstherapie
● EMDR-therapie
● medicamenteuze behandeling

Voor behandelingen die we zelf niet kunnen aanbieden, verwijzen we graag door naar andere hulpverleners.