Tarief

Binnen de praktijk hanteren de kinderpsychiaters steeds de tarieven van het huidig geldende Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen
● Voor een diagnostische consultatie is een voorschrift van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts…) nodig en betaalt u 212,14 Euro per afspraak. Hiervan wordt 203,46 tot 207,80 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds.
● Voor een kinder-mediatietherapie (oudergesprekken, met of zonder kind) betaalt u 102,72 euro per afspraak. Hiervan wordt 94,04 tot 98,38 Euro terugbetaald door uw ziekenfonds.
● Voor een multidisciplinair overleg betaalt u 210,05 euro. Dit wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.
● Voor een overleg met behandelend psycholoog/orthopedagoog betaalt u 54,68 euro. Dit wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Betaling

De consultaties dienen op het moment zelf betaald te worden, cash of met de bankcontact-app van uw smartphone. Indien het niet financiëel haalbaar is de bedragen cash te betalen in afwachting van terugbetaling door de mutualiteit, kan de betaling geregeld worden via de derde-betalersregeling. Dan betaalt u mij het remgeld (8,7 euro)en heb ik kleefbriefjes nodig van de mutualiteit.

In verband met de terugbetaling van de diagnostische consultaties heb ik een schriftelijke verwijzing nodig van de behandelend arts (huisarts, kinderarts,..) met vraag naar kinderpsychiatrische evaluatie.

Annulering

Als u een afspraak wil annuleren , gelieve dit dan zo snel mogelijk telefonisch of via mail te doen. Laattijdig geannuleerde afspraken zijn dubbel zonde : het is inkomensverlies voor mezelf, en langer wachten voor de vele mensen op de wachtlijst. Omdat er altijd uitzonderlijke omstandigheden zullen zijn , ziekte niet te plannen is, ik ook misschien wel eens een afspraak laattijdig moet verzetten, vergeten menselijk is, ..wil ik daar een eerste keer veel begrip voor opbrengen. De volgende keer heb ik vermoedelijk ook wel weer begrip , maar zie ik mezelf toch genoodzaakt een beschikbaarheidsvergoeding hiervoor aan te rekenen van 40 euro, indien de afspraak niet minstens 24u van te voren geannuleerd werd.

Wat mee te brengen?

Gelieve bij de eerste afspraak een kleefbriefje van uw mutualiteit mee te brengen, evenals de Kids-Id van uw kindje (dit ivm het elektronische patiëntendossier). Indien u over dit laatste nog niet beschikt, kan ik me met het kleefbriefje behelpen.

Graag ook het verwijsbriefje van de huisarts of kinderarts niet vergeten.

Indien u beschikt over voorgaande verslaglegging van andere hulpverlening, is het ook steeds helpend een kopie hiervan te bezorgen.