Tarief

Binnen de praktijk hanteren de kinderpsychiaters steeds de tarieven van het huidig geldende Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen
● Voor een diagnostische consultatie is een voorschrift van de behandelende arts (zoals huisarts, kinderarts…) nodig en betaalt u ongeveer 220,06 euro per afspraak. Hiervan wordt 211,38 tot 215,72 euro terugbetaald door uw ziekenfonds.
● Voor een kinder-mediatietherapie (oudergesprekken, met of zonder kind) betaalt u ongeveer 106,56 euro per afspraak. Hiervan wordt 97,88 tot 102,22 euro terugbetaald door uw ziekenfonds.
● Voor een multidisciplinair overleg betaalt u 217, 89 euro. Dit wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.
● Voor een overleg met behandelend psycholoog/orthopedagoog betaalt u 56,72 euro. Dit wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.
● Online consultaties worden voorlopig volledig vergoed en rechtstreeks geregeld met het RIZIV.

Betaling

De consultaties dienen op het moment zelf betaald te worden, cash of met de bankcontact-app van uw smartphone. Indien het niet financiëel haalbaar is de bedragen te betalen in afwachting van terugbetaling door de mutualiteit, kan de betaling geregeld worden via de derde-betalersregeling. In dat geval betaalt u enkel het remgeld (8,7 euro).

Voor de terugbetaling van de diagnostische consultaties is een schriftelijke verwijzing nodig van de behandelend arts (huisarts, kinderarts,..) met vraag naar kinderpsychiatrische evaluatie.

Annulering

Als u een afspraak wil annuleren, gelieve dit dan zo snel mogelijk telefonisch of via mail te doen.

Laattijdig geannuleerde afspraken zijn dubbel zonde: inkomensverlies voor onszelf maar ook vooral langer wachten voor de vele mensen op de wachtlijst. Omdat er altijd uitzonderlijke omstandigheden zullen zijn, ziekte niet te plannen is, wij ook misschien eens een afspraak laattijdig moeten verzetten, vergeten menselijk is,… zullen we daar een eerste keer veel begrip voor opbrengen. De volgende keer hebben we vermoedelijk ook wel weer begrip, maar zien we onszelf genoodzaakt een beschikbaarheidsvergoeding aan te rekenen van 40 euro, indien de afspraak niet minstens 24u van tevoren geannuleerd werd.

Wat mee te brengen?

Bij de eerste afspraak brengt u mee:
● Verwijsbrief van huisarts of kinderarts voor kinderpsychiatrische evaluatie
● Kids-Id (ivm het electronisch patiëntendossier) – Indien uw kindje dit nog niet heeft, lukt het ook wel met het kleefbriefje van de mutualiteit.
● Een kopie van eventuele verslaglegging van andere hulpverlening kan altijd helpend zijn.