De Lampion

De Lampion is een kinderpsychiatrische Infant Mental Health praktijk.

We richten ons op de allerjongste kinderen en hun gezin/verzorgende context.

Zij kunnen bij ons terecht met moeilijkheden die ze ervaren in de relatie met hun kind, alsook met vragen of zorgen in verband met de ontwikkeling of het gedrag van hun kind. Dit kan gaan over eten, slapen, emoties, gedrag, contactname, taal, spel,… Of vermoeden van ontwikkelingsstoornissen zoals bijvoorbeeld autisme.

Aanmelden kan tot de leeftijd van 4 jaar op info@delampion.be.

Privacy

Lees hier meer over hoe De Lampion uw privacy beschermt.