Website: www.delampion.be

Er worden geen persoonsgegevens verzameld via deze website. Er wordt niet gewerkt met cookies, functionele of tracking cookies op deze website. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Lampion gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verschillende pagina's van onze website kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden de gebruiker aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

Afspraken-agenda

Online-agenda (google), beveiligd met wachtwoord. Er wordt enkel datum van afspraak, uur en voornaam van de patiënt vermeld. Persoonlijke en inhoudelijke gegevens over de afspraak worden in het beveiligde elektronische dossier bewaard.

Dossierbeheer

Sterk beveiligd elektronisch medisch dossier-programma, MEDIRIS MULTI, alleen gebruikt voor medische doeleinden: kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling, elektronisch voorschrijven (MEDIRIS RECEP-E) , facturatie aan de ziekenfondsen (EDIRIS EFACT), verslaglegging naar de verwijzend arts via een beveiligde verbinding en steeds met medeweten van de patiënt(e)/ouders/voogd→ gegevens worden NIET aan derden verstrekt.

MediPortal (beheerder van Mediris MULTI, RECEP-E en EFACT ) volgt hiervoor alle regels die de Europese General Data Protection Regulation (GDPR), voor meer informatie zie https://www.mediportal.be/Privacy/. Op basis van het programma Mediris Multi wordt van iedere raadpleging of overleg een verslag gemaakt voor medisch gebruik en indien nodig verzonden naar een met de patiënt(e) of zijn ouders/voogd en overeengekomen bestemmeling(en). Dit verslag wordt bewaard in het medisch dossier, dat 30 jaar wordt bewaard. De patiënt(e) of zijn ouder/voogd -bij minderjarigheid van de patiënt(e)- heeft inzage in deze verslaggeving.

Persoonlijk toegeleverde gegevens vanwege de patiënt(e), zijn ouders/voogd of externen kunnen verbeterd of verwijderd worden uit het verslag en uit het dossierbeheer. Hetero-anamnestische gegevens of kinderpsychiatrische/kinderpsychologische observaties/interpretaties/besluiten en adviezen kunnen niet verbeterd of verwijderd worden uit het verslag of uit het dossierbeheer.

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor Dr. K. Lauwers/ Dr. Debaene kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam in de De Lampion, in het kader van haar professionele activiteit, gebonden aan het beroepsgeheim. Gegevens worden minimaal 30 jaar bewaard (volgens de huidige wetgeving)