De Lampion

Voorlopig is de lampion een "éénvrouwspraktijk". Er wordt wel nauw samengewerkt met collega's (psychologen, logopedisten, psychomotore therapeuten,...) uit de regio. Momenteel is er helaas een behoorlijke wachttijd. We richten ons in hoofdzaak op de jongste kindjes (0 tot 4 jaar) en hun ouders. Aanmeldingen, verwijzingen of vragen hieromtrent kunnen gemaild worden naar info@delampion.be.
De Lampion is er voor baby's, peuters, kleuters en hun ouders. Ouders kunnen bij ons terecht met problemen die ze ervaren in de relatie met hun kind en met vragen of zorgen rond de ontwikkeling of het gedrag van hun kind. Bijvoorbeeld:
  • Zorgen omtrent eten, slapen, emoties, gedrag, contactname, taal, spel,...
  • Vermoeden van ontwikkelingsstoornissen zoals bijvoorbeeld autisme.
  • Moeilijkheden in de ouder-kind relatie.
We gaan er vanuit dat een kind zich ontwikkelt in nauwe wisselwerking met zijn omgeving. We proberen hierom de relatie tussen ouders en kind centraal te stellen.


"Ze ontmoetten elkaar bij het vallen van de avond. Ze hadden er ondertussen allemaal al een hele weg op zitten. De lichtjes in de lampionnen werden aangestoken en ze gingen op tocht. Sommige kinderen waren heel enthousiast, stoven ervan door en renden terug, op het licht af. Anderen hielden stevig de hand van mama of papa vast. Nog anderen wilden helemaal zelf de lampion dragen. Zoals elke lampion, had ook elk kind zijn eigen kleur. De lampion werd nu eens hoog in de lucht gestoken; dan verlichtte hij met zijn zachte kleuren vele gezichten en konden ze wat verder kijken. Dan weer hoorden ze geritsel en moest de lampion bijlichten om te zien welk dier zich onder de struik had verscholen. Zo waren ze samen een tijd onderweg. "