De Lampion

De lampion is een praktijk voor psychologische/ kinderpsychiatrische zorg.

De lampion is er voor baby’s , peuters, kleuters en hun ouders. Ouders kunnen bij ons terecht met problemen die ze ervaren in de relatie met hun kind. En ook met vragen of zorgen in verband met de ontwikkeling of het gedrag van hun kind. Bijvoorbeeld zorgen omtrent eten, slapen, emoties, gedrag, contactname, taal ,spel,… Of vermoeden van ontwikkelingsstoornissen zoals bijvoorbeeld autisme.

We gaan er vanuit dat een kind zich ontwikkelt in nauwe wisselwerking met zijn omgeving. Daarom stellen we de relatie tussen ouders en kind heel centraal.

Aangezien De Lampion momenteel een kleine praktijk is, kunnen we maar een beperkt aantal aanmeldingen opnemen. Er is een lange wachtlijst, op dit moment nemen we enkel aanmeldingen aan voor kinderen tot 4 jaar en hun ouders. Aanmeldingen, verwijzingen of vragen hieromtrent kunnen gemaild worden naar kristel.lauwers@delampion.be.

Privacy

Lees hier meer over hoe De Lampion uw privacy beschermt.